Poprzez używanie niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i używanie danych osobowych tak jak zostało to opisane w 
Polityce Prywatności

Zakup

Jeśli spodoba się Państwu któryś
z naszych produktów i chcielibyście
go zakupić, to proszę o napisanie w mailu lub w zamieszczonym poniżej formularzu, na jaki wyrób zdecydowaliście się i ile metrów.
Oczywiście muszą Państwo podać adres do wysyłki i numer telefonu.
Jeśli sprzedaż ma być udokumentowana   na fakturze, to oczywiście dane
                       do  faktury.

W "dodatkowych uwagach" proszę o wpisywanie
numeru telefonu, pod którym kurier  będzie mógł się z Państwem skontaktować.


Wysyłka

Towar wysyłamy na paletach firmą kurierską.
Można go również odebrać osobiście
w naszej firmie
.


   Koszt wysyłki paneli:

 Walc, Bolero, Mazur, Choro, Kadryl,
Samba, Morna
do 25szt - 130zł (za pobraniem 160zł)
od 25szt do 50szt - 160zł (za pobraniem 190zł)

Pozostałe panele:
do 30szt -130zł (za pobraniem 160zł)
od 30szt do 60szt - 160zł (za pobraniem 190zł)

  Większe ilości do uzgodnienia.

  Koszt wysyłki cegieł
 
 Cegła Fuga do 14 m2 – 130zł (za pobraniem 160zł)
 od 14 m2 do 25 m2160zł (za pobraniem 190zł)
Cegła Kanon do 17 m2 – 130 zł(za pobraniem160zł) od 17 m2 do 30 m2 – 160zł (za pobraniem 190zł)

Większe ilości paneli, kamieni i cegieł do uzgodnienia.

Zamówienia realizujemy po zaksięgowaniu na naszym koncie wpłaty
za towar,

lub w przypadku przesyłki "za pobraniem" wpłaty za transport.

F.H.U.P. DASZKA


Danuta Szczogiel


ul.Stalmacha 7


41 - 948 Piekary Śląskie

 

Numer konta ING - 06 1050 1621 1000 0092 1709 6156


Istnieje również możliwość obejrzenia produktów i odbioru osobistego
w Piekarach Śląskich na ul.Stalmacha 7

REKLAMACJE:
W przypadku zgłaszania reklamacji dotyczącej uszkodzenia towaru, warunkiem uzania jej, jest protokół szkody sporządzony w obecności kuriera. 


Z regulaminu DHL:
Paragraf 13:

1. Doręczenie przesyłki Odbiorca lub osoba uprawniona potwierdza własnoręcznym i czytelnym podpisem, stwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi. W przypadku, gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, doręczenie przesyłki potwierdza osoba upoważniona do odbioru.

2.  Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu przesyłki, winny być wpisane przez Odbiorcę  w chwili jej przyjęcia na stosowanych przez DHL Express potwierdzeniach odbioru przesyłki.

3.  Przed pokwitowaniem doręczenia przesyłki i uiszczeniem wynikających z niego opłat Odbiorca nie może dokonać otwarcia przesyłki.  

Paragraf 14:

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku doręczanej przesyłki, Kurier doręczający przesyłkę niezwłocznie sporządza protokół szkodowy.

2. Sporządzenia protokołu szkodowego może zażądać także Odbiorca, jeśli stwierdzi, że przesyłka jest naruszona. Protokół sporządza się w obecności przedstawiciela DHL Express. Protokół podpisują Odbiorca i przedstawiciel DHL Express.

3. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasa w skutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, chyba, że ubytki lub uszkodzenia nie dające się zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdzi po przyjęciu przesyłki i nie później niż w ciągu 7 dni zgłosi DHL Express oraz udowodni, że szkoda powstała w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki przez DHL Express a jej doręczeniem adresatowi.    


Klient w przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu.

ZWROTY:

Jako konsument możesz zwrócić zakupiony towar. Poinformuj mnie o odstąpieniu od umowy. Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru. Od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru, razem z paragonem. Towar odsyłacie Państwo na własny koszt. W kartonikach i na palecie, zabezpieczone folią stretch. Pieniądze odsyłam po otrzymaniu zwracanego towaru.

    Copyright Nazwa.pl                            Polityka Prywatności                 Znajdź nas na Facebooku