Instrukcja montażu paneli

Gipsowe panele 3d są produktem przeznaczonym do montażu na każdej trwałej, stabilnej powierzchni (gipsowej, tynkowej, drewnopochodnej). Jeżeli podłoże nie jest wystarczająco stabilne, warto zabezpieczyć je poprzez gruntowanie (Uni-grunt).

Najlepsze efekty montażu uzyskuje się poprzez klejenie do podłoża opierając pierwszą warstwę paneli np. na listwie startowej (bądź podłodze – w zależności od koncepcji) Klej nakładać na roboczą stronę panelu pacą grzebieniową lub punktowo. Odpowiednia grubość warstwy kleju pozwoli zniwelować ewentualne minimalne różnice w grubości poszczególnych odlewów paneli.

Należy zwrócić szczególną uwagę na uzyskanie jednolitego lica, poprzez dociskanie paneli do ściany. Konstrukcja i technologia montażu paneli wymusza pozostawienie pomiędzy poszczególnymi elementami dystansu (ok 2mm), który następnie uzupełnia się gładzią gipsową, lub akrylem lekkim.

Po wyschnięciu spoiny nadmiar należy zeszlifować odpowiednio drobnym papierem ściernym (albo siatką ścierną) w celu uzyskania ciągłości wzoru przedstawianego przez panele.
Całość ściany przed malowaniem koniecznie zagruntować (zapewni to uzyskanie jednolitego koloru).