Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób nasza firma postępuje z Państwa danymi osobowymi w Internecie, jakie informacje są zbierane i w jaki sposób informacje te są używane i przekazywane. Ponadto opisujemy, w jaki sposób pliki cookie i inne technologie mogą być używane.

W momencie otwierania naszej strony internetowej są Państwo informowani o używaniu plików cookie do celów analitycznych. W związku z powyższym pojawia się także wskazówka dotycząca niniejszej Polityki Prywatności. 

Poprzez używanie niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i używanie danych osobowych tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności. 
Polityka Prywatności obowiązuje tylko w stosunku do danych, które zostały zgromadzone po dacie jej wejścia w życie.

Administratorem w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych i innych krajowych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych państw członkowskich oraz pozostałych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest:

F.H.U.P. DASZKA Danuta Szczogiel
ul.Stalmacha 7
41-948 Piekary Śląskie
tel. 720-825-804


 Zakres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, głos) są przez nas używane do udostępnienia naszych usług, odpowiadania na Państwa pytania; do wystawiania faktur, składania reklamacji  oraz w celach wysyłkowych zakupionych przez Państwa towarów

Komu są przekazywane dane osobowe?

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) przekazujemy firmom kurierskim.
Przekazujemy je tym podmiotom tylko wtedy, o ile jest to niezbędne, aby wykonać umowę kupna/sprzedaży, którą zawrzemy z Państwem.

Innym podmiotom przekażemy Państwa dane jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie obowiązujących ustaw, przepisów sądowych lub przepisów pozostałych urzędów lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub karnoprawnych lub procesu sądowego.
 

Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych
W celu przeprowadzenia procesów mających na celu przetwarzanie danych osobowych pobieramy zgodę osoby, której dane dotyczą. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).